next up previous
Next: About this document ... Up: Philosophische Grundlagen der Ethik Previous: Abschluss

Weitere Literatur

Blackburn, Simon: Oksfordzki słownik filozoficzny, Książka i Wiedza, 1997. [Polnische Übersetzung von „The Oxford Dictionary of Philosophy'', Oxford University Press, 1994]

Galarowicz, Jan: Na Ścieżkach Prawdy. Wprowadzenie do filozofii, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologisznej w Krakowie, 1992neo 2006-02-02